Zaproszenie na konsultacje dla rodziców

„W wychowaniu
kieruję się sercem.
Patrzę na Dziecko sercem.
Dostrzegam
serce w Dziecku i Dziecko w sercu.
Jego i swoim.” 
(Janusz Korczak)

 

Konsultacje dla rodziców

 

Zespół nauczycieli wspomagających w składzie :

  • mgr Marta Kamińska – Kawa – oligofrenopedagog,                                                                                                         
  • mgr Roksana Hanulak – logopeda, oligofrenopedagog,                                                                            
  • mgr Sławomir Szik – pedagog specjalny,

serdecznie zaprasza Rodziców dzieci z charakterystycznymi dla nich, indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (i nie tylko) do uczestnictwa w poniedziałkowych spotkaniach, podczas których poruszać będziemy szereg problemów edukacyjnych i wychowawczych naszych dzieci a także będziemy wspólnie z Państwem poszukiwać sposobów ich rozwiązania.

Pragniemy abyście byli Państwo świadomi, że w każdej sytuacji możecie liczyć na nasze wsparcie.

Na cykliczne spotkania zapraszamy Państwa (wzorem ubiegłego roku) w  drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 12:45 – 13:45 począwszy od dnia 24.09. br. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 8.10.br.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, pozostajemy do Państwa dyspozycji w indywidualnie ustalonych uprzednio terminach.

Dla osób, które z różnych względów nie będą mogły skorzystać z konsultacji w wyznaczonym terminie, istnieje  możliwość kontaktu telefonicznego z liderem zespołu nauczycieli wspomagających, panem Sławomirem Szikiem (nr telefonu zostanie udostępniony na prośbę Rodzica przez Panią Dyrektor mgr Karolinę Jankowską).

Serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                                  Zespół Nauczycieli Wspomagających

Grafika: http://sp3cieszyn.pl/SWETLICA/obrazki/rodzice.png