Cybernauci – kompleksowy projekt bezpieczeństwa w sieci

Uzyskaliśmy dyplom udziału w projekcie „Cybernauci”. Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.
Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Źródło: https://cybernauci.edu.pl/

Zobacz dyplom