Informacja dla rodziców o wysokości stypendium

Szanowni Rodzice.

Informujemy tych z Państwa, którzy starali się o przyznanie stypendium szkolnego, że kwota świadczenia na okres styczeń – czerwiec 2017r.

wynosi 120 zł miesięcznie, tj. 720 zł na pełny okres.