„Kartka Bożonarodzeniowa” Szkolny konkurs plastyczny

„Kartka Bożonarodzeniowa”

Szkolny konkurs plastyczny

1. CEL KONKURSU:

 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu
 • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych
 • rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

2. TERMIN: 13.12.2018r. (CZWARTEK) ZAPISY DO ŚRODY 12.12.2018 r.

3. MIEJSCE: świetlica szkolna, sala 109

4. GODZINA: 9.00-10.15 kl. I-III, 10.30-11.30 kl. IV-VIII i 3 Gimnazjum

5. UCZESTNICY: uczniowie klas I-VIII oraz 3 Gimnazjum

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej (kartka formatu A5)
 • kartka powinna być wykonana techniką wycinanki, bez pisania życzeń. Każdy uczestnik wykonuje pracę samodzielnie. Można korzystać z gotowych elementów.
 • jeden uczestnik wykonuje 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać tylko zewnętrzną część kartki
 • każdy uczeń przynosi własne materiały i przybory potrzebne do wykonania pracy konkursowej.

7. KRYTERIA OCENY:
Prace uczestników oceniane będą przez komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

 • oryginalność
 • estetykę wykonania prac
 • pomysłowość
 • stopień nawiązania do tradycji.

PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH KLASOWYCH
PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator:
Justyna Kalisz