Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

Cele konkursu:

  • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich talentów i umiejętności wokalnych,
  • kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych,
  • rozwijanie pasji i umiejętności muzyczno-wokalnych uczniów,
  • wdrażanie do współzawodnictwa w przyjaznej, świątecznej atmosferze.

Termin konkursu: 10.12.2018 r. (poniedziałek)
Miejsce: sala 121
Godzina: 9:30

Uczestnicy: uczniowie z klas I – VIII i 3 Gimnazjum

Warunki Uczestnictwa:

  • uczestnicy wyłonieni w drodze klasowych eliminacji – 2 osoby z oddziału klasowego,wykonanie solo z podkładem
  • muzycznym jednej kolędy lub pastorałki,
  • podkład muzyczny należy dostarczyć na nośniku elektronicznym w formacie mp 3.

Kryteria oceny:

  • komisja będzie brała pod uwagę poziom wokalny i stopień trudności wykonywanego utworu,
  • opanowanie tekstu na pamięć,zaangażowanie uczestników.

Laureaci konkursu będą mogli wystąpić na Kiermaszu bożonarodzeniowym 14.12.2018 r.

Organizator: Jolanta Hryniewicka