Szkoła Podstawowa nr 15 w roku szkolnym 2023/2024 brała udział w międzynarodowym projekcie Moving Schools Challenger

Szkoła Podstawowa nr 15 w roku szkolnym 2023/2024 brała udział w międzynarodowym projekcie Moving Schools Challenger. Projekt składał się z 10 aktywnych wyzwań. Okres realizacji projektu to wrzesień 2023 – czerwiec 2024. Na każdy z 10 miesięcy projektu przypadał inny temat przewodni, który zbiegał się z konkretnym wydarzeniem w Europie lub na świecie, na przykład tematem wrześniowym był Europejski Dzień Sportu Szkolnego, a majowym MOVE Week Poland.

 Celem Moving Schools Challenger  jest promowanie codziennej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W tym roku szkolnym w MSC wzięło udział ponad 60 000 dzieci ze 110 szkół w Danii, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Bułgarii i Polsce. 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze była w gronie 13 szkół z całej Polski, które reprezentowały w tym projekcie Polskę.