Zebrania z rodzicami 19.09.2018 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI – WYKAZ SAL

19.09.2018 – ŚRODA

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Numer sali Godz. zebrania Uwagi
1a Zdzisława Gadowska 103 16:00 16:00 – wspólne zebranie rodziców klas I-III na sali gimnastycznej
1b Lucyna Górawska 104 16:00
2a Zdzisława Kościukiewicz – Pilarek 114 16:00
3a Katarzyna Kupczyk 106 15:30
4s Marta Pochłód 105 17:00 17:00 – wspólne zebranie rodziców klas IV – VIII i gimnazjum na sali gimnastycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 – zebranie rodziców klas 8a  i 8b – dot. egzaminu ósmoklasisty

 

4a Karolina Jankowska 206 17:00
4b Agata Kawa 204 17:00
5a Jolanta Hryniewicka 21 17:00
5b Ewa Flak 20 17:00
6a Ewa Mickiewicz 19 17:00
6b Bogusław Janczyński 213b 17:00
7a Magdalena Cierpka 202 17:00
7b Paweł Izdebski 15 17:00
8a Izabela Szik 28 16:30
8b Bernarda Szala 214 16:30
3Ga Izabela Masztakowska 213a 17:00
3Gb Alicja Mysak – Policht 215 17:00